logo002

Vedrørande Copyright ©

Vi i Fotodilla må gjere merksam på at alle fotografi er underlagt vanlige lover om kopirettigheter!

Rettighetene til kvart fotografi er tilknytta kvar enkelt brukar i fotogalleriet.

All bruk, dvs. kopiering, videresalg, bruk i websider, magasin eller noke trykt materiale er forbudt utan at eigaren samtykker.

Kontakt gjerne Fotodilla for videre kontakt med gjeldende fotograf, eigar sit gjerne med original høgkvalitets fotografi som er svært godt eigna til trykk.