logo002

På medlemsmøtet 30 november vart det stemt over årets fotografer blant dei innsendte vinner bilda for året.

1 plass Trond Hovland

2 plass Arild Lillebø